Movie review score
5


Z. Kisha bashkohet me Expendables për atë që duhet të jetë një pagesë e lehtë, por kur një nga burrat e tyre është vrarë në punë, kërkimin e tyre për hakmarrje e vënë ata thellë në territorin e armikut duke marrë kundër një kërcënim të papritur.
Mr. Church reunites the Expendables for what should be an easy paycheck, but when one of their men is murdered on the job, their quest for revenge puts them deep in enemy territory and up against an unexpected threat.

9 Responses so far.

  1. pse nuk po mundem ta shikoj

  2. si mund ta shkarkoj ?!

Leave a Reply