Movie review score
5Një prift i nuk i bindet ligjeve të kishës në mënyrë që të ndjekë vampirët që i kanë rrëmbyer mbesën e tij.

Leave a Reply