Movie review score
5

http://veevr.com/embed/6cMxLG1pb?w=540&h=500

Herri, Ron dhe Hermiona kërkojnë Voldermortin për ta shkatërruar një herë e pergjithmonë.

Titrat: Algert Zharri (Fiksohu)

Leave a Reply