Movie review score
5


Kobi mund të hyjë në ëndrrat e njerëzve, dhe kompani të ndryshme e punësojnë atë që të vjedhë sekrete të bizneseve nga rivalët e tyre. Saito, një njeri i pushtetshëm, do që Kobi të mos marrë informacione, por të ngulisë një ide në mendjen e kundërshtarit të tij. Si shpërblim Saito do ta kthejë atë tek fëmijët tij.

2 Responses so far.

  1. klevi says:

    shum i papam ky filmi

  2. denndeni says:

    Falemindetit! Mos Harroni Te Vini Perseri Dhe Rekomandojeni Kete Website Tek Shoket (familja, etj).

Leave a Reply